Gmina Krasne do Rzeszowa

Jak pracuje rada gminy Krasne.

Zobaczcie jak organy Gminy Krasne pracują, za co radni gminy biorą swoje diety.

Jedną z najważniejszych kompetencji każdej rady gminy jest podejmowanie uchwał. Dla swojej ważności uchwały muszą być zgodne z prawem i winny być podejmowane przy zachowaniu odpowiedniej procedury. Czasami zdarza się, że rady gminy dopuszczą się naruszeń, ale Rada Gminy Krasne dopuszcza się ich notorycznie !  

Aż 7 podjętych przez Radę Gminy Krasne uchwał były wadliwe, w związku z czym Wojewoda Podkarpacki stwierdził ich nieważność oraz je uchylił. Dwie z uchylonych uchwał dotyczyły uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 22 “Palikówka Etap I”.

Jedną z wadliwych uchwał była: Uchwała nr XX/157/2016 z dnia 25 luty 2016 w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie “dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa”. Warto przypomnieć, iż Gmina Krasne od początku utrudniała mieszkańcom wypowiedzenie się na temat połączenia. Najpierw przeprowadzono zmanipulowane konsultacje, a następnie w/w uchwałą próbowano uniemożliwić  zwołanie referendum, mimo zebrania odpowiedniej ilości podpisów na wniosku. Uchwała Rady Gminy dzięki staraniom zwolenników połączenia została uchylona wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i NSA w Rzeszowie.

Otworzyliśmy Wam drogą do wypowiedzenia się na temat połączenia, w sposób demokratyczny i przy zachowaniu tajności.

Resztę rozstrzygniecie Wy  w niedzielnym referendum. Los całej inicjatywy leży w Waszych rękach, a my serdecznie zachęcamy do głosowania 2 x TAK !

1

234

5

Warto zobaczyć:

Join the discussion

  1. Pingback: Głosujemy 2 x na TAK | Referendum Krasne

  2. Adam

    Trzymamy kciuki 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *