Gmina Krasne do Rzeszowa

Zawiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum

Działając na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. u. z 2013 r. poz. 706, z późn. zm.) pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. (złożonym do Urzędu Gminy w dniu 9 grudnia 2015 r. ) grupa mieszkańców Gminy Krasne powiadomiła Wójta o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego. Pełnomocnikiem reprezentującym inicjatora przeprowadzenia referendum gminnego został Pan Benedykt Czajkowski.

Przedmiotem referendum gminnego ma być uzyskanie odpowiedzi od mieszkańców Gminy Krasne poprzez głosowanie w dwóch sprawach tj.:

1. Dobrowolne połączenie Gminy Krasne z Miastem Rzeszów.

2. Przyłączenie sołectwa Malawa z Gminy Krasne do Gminy Miasta Rzeszowa

załączniki