Gmina Krasne do Rzeszowa

WYGRALIŚMY !!!

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21.06.2016 r. sygn. akt II OSK 1236/16 oddalił skargę kasacyjną Gminy Krasne od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który uchylił uchwałę Rady Gmin Krasne nr XX/157/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

NSA w całości podzielił pogląd ferowany przez pełnomocnika inicjatora referendum – Benedykta Czajkowskiego, że członkowie wspólnoty mają prawo o decydowaniu o swojej przyszłości w tym o ewentualnym połączeniem Gminy Krasne z Rzeszowem. Sąd jednoznacznie stwierdził, iż działanie pełnomocnika inicjatora referendum było prawidłowe, sformułowane pytania nie prowadziły do rozstrzygnięć niezgodnych z prawem. NSA odmiennie niż WSA w Rzeszowie stwierdził, iż wydany wyrok będzie podstawą do wydania przez komisarza wyborczego postanowienie o przeprowadzeniu referendum. Więcej motywów rozstrzygnięcia mamy poznać po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia.

 

 

Join the discussion

  1. Pingback: Głosujemy 2 x na TAK | Referendum Krasne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *