Gmina Krasne do Rzeszowa

Wniosek o przeprowadzenie referendum

Pismem z dnia 26 stycznia 2016 r. pełnomocnik reprezentujący inicjatora przeprowadzenia referendum gminnego Pan Benedykt Czajkowski złożył kompletny wniosek do Wójta Gminy Krasne o przeprowadzenie referendum Gminnego.  Wójt został poinformowany że zostało uzbierane ponad 10% podpisów wymaganych ustawą celem przeprowadzenia referendum Gminnego. Przedstawiona liczba zebranych podpisów mieszkańców Gminy Krasne, uprawniła więc Inicjatorów Referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Gminą Rzeszów do złożenia niniejszego wniosku do Wójta Gminy Krasne o wszczęcie procedury przeprowadzenia referendum gminnego. Przedmiotem referendum gminnego ma być uzyskanie odpowiedzi od mieszkańców Gminy Krasne poprzez głosowanie w dwóch sprawach tj.:

1. Dobrowolne połączenie Gminy Krasne z Miastem Rzeszów.

2. Przyłączenie sołectwa Malawa z Gminy Krasne do Gminy Miasta Rzeszowa

załączniki