Gmina Krasne do Rzeszowa

Wielka manipulacja w Urzędzie Gminy Krasne! W co grają Radni?

Na ostatniej XLI sesji Rady gminy Krasne, która odbyła się w dniu 26 września 2017 roku na radnych czekała niespodzianka, bowiem otrzymali oni bądź to do swoich teczek z materiałami na komisje, bądź osobiście do rąk podczas sesji “List otwarty. Wspomniany list został napisany przez samych radnych, o czym oni sami kompletnie nic nie wiedzieli?

Kolejny po remoncie drogi w Krasnym odnotowany cud w gminie Krasne?

(Nie)przypadkowy zbieg okoliczności czy ukryta prawidłowość?

“Nieznany autor” przedmiotowego listu otwartego skierowanego do Prezydenta Rzeszowa i Radnych Miasta Rzeszowa wykazał się elementarnym brakiem znajomości przepisów ustawy o samorządzie gminnym i przedstawił żądania niemożliwe do zrealizowania i nie zgodne z przepisami prawa.

List napisany przez nie wiadomo kogo, bez składu i ładu, którego radni gminni podpisać nie chcieli, nawet nie mogli się zwrócić z pytaniem do wójta gminy Krasne i jego zastępcy “czyja to jest robota”, co ciekawe na pewno było to w porozumieniu z wójtem i jego zastępcą, bo pod koniec sesji szybko opuścili salę.

Najprawdopodobniej autorem tego listu był sekretarz gminy, bo on go odczytał na sesji, tylko że nie było aplauzu ze strony radnych i po cichu spuścił uszy?

Uwarunkowania prawne łączenia gmin!

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym połączenia gmin dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Połączenie gmin może nastąpić z urzędu lub na wniosek zainteresowanej gminy.

Czym jest tzw. bonus ministerialny?

Od 2004 r. w polskim systemie prawnym obowiązuje przepis art. 41 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1453 przewidujący zachętę finansową do łączenia się gmin w postaci wzrostu wskaźnika udziału w PIT o 5 punktów procentowych przez okres 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu.

Gwarantowany Bonus ministerialny Uchwałą Nr XXII/455/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia deklaracji, wysokości ponad 100 mln. złotych na teren przyłączonych sołectw: Krasne, Malawa, Strażów i Palikówka to przyśpieszyłoby rozwój tych miejscowości o około 40 lat;

Odnosząc się do gwarancji wysokości podatków to sama ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) Art. 4ea. pkt. 5) gwarantuje niezmienność tych podatków w sytuacji połączenia i nie jest potrzebne podjęcie uchwały dla stosowania gwarancji wynikającej z tej ustawy. Natomiast o podjęciu uchwały można myśleć dopiero po upłynięciu 3 letniego okresu niezmienności podatków, gwarantowanego ustawą.

Żądania „nieznanego autora” są bezzasadne i nie wnoszą nic do sprawy, a zmierzają jedynie do opóźnienia podjęcia przez wójta stosownych kroków celem zarządzenia przeprowadzenia referendum gminnego oraz kolejnej dezinformacji i manipulacji informacjami a tym samym przedstawiania Prezydenta Rzeszowa i Radę Miasta w złym świetle, że nie chce spełnić wysuniętych żądań.

Join the discussion

 1. jan

  Typowa gra na zwłokę. Nie chcą podjąć uchwały o przeprowadzeniu referendum w tym roku, bo wiedzą, że po nowym roku i tak dotrwają do końca kadencji. Postulaty zupełnie nietrafione. Pożyczka zostanie przeznaczona na disco-polo. 30% mieszkańców całego Rzeszowa w życiu nie zagłosuje za przyłączeniem Krasnego w konsultacjach ponieważ oznaczałoby to że musiałoby zagłosować około 50 tyś mieszkańców. Na dzień dzisiejszy w Rzeszowie mieszka około 190 tyś ludzi, a przecież nie wszyscy mają prawo głosu. Pozatym ludzie mają swoje sprawy i nie każdy się tym interesuje, To tak jakby 30% całej Polski głosowało w wyborach parlamentarnych na daną partię. To nie tak działa. Pytanie z góry rozmyślnie zaplanowane na niepowodzenie. Logiczne jest że powinno być 30% z biorących udział w konsultacjach. Z podatkami podobnie wypisują coś co jest zagwarantowane w ustawie. Referendum powinno być już ogłoszone.

 2. Paweł

  Banda łobuzów w tej Gminie. Zadłużyli Gminę na kilkanaście milionów złotych, że już nie ma perspektyw na kolejne kredyty w bankach to teraz jeszcze próbują “zaliczkę w wysokości 50 mln zł” od miasta wysępić, która notabene jest niezgodna z prawem. Taki poziom zorientowania prawnego w obecnej sytuacji prezentuje Wójt “z wykształcenia prawnik a z zawodu menager” – jak o sobie zwykł mawiać w kampanii ze swoim szefem propagandy – sekretarzem. Oni są bardziej zatroskani o swój los po włączeniu gminy do miasta niż o los mieszkańców i podatki czy inwestycje.. Sami nie potrafią wypełnić podstawowych zadań własnych gminy związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, budową i remontem dróg gminnych czy najważniejsze – rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 4 sołectwach, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom możliwość podłączenia i nie narażać ich na dodatkowe koszty z tym związane oraz poprzez modernizację kanalizacji – wymiana studni betonowych na szczelne HDPE obniżyć koszt ścieków, który mamy wysoki – najwyższy w Strażowie i Palikówce.
  To jest ich zagrywka aby referendum odbyło się po Nowym Roku, aby dotrwać na urzędzie do końca kadencji i zrobić jeszcze szkody w budżecie i cały rok mieć utrzymanie z pensji w Gminie….

 3. józek

  Najlepiej rozbudowywać infrastrukturę kosztem inwestora. Buduje taki inwestor 10 domów i zmusza się go do rozbudowy wodociągu a następnie nieodpłatnie przekazuje się na gminę- za darmo. W zamian na konserwację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *