Gmina Krasne do Rzeszowa

Rzeszowskie inwestycje drogowe nagrodzone w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018

15 maja 2018, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Portalsamorzadowy.pl rozdał prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych inwestycji w Polsce w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018 r. Rzeszów otrzymał nagrodę za budowę drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie do węzła Rzeszów-Południe.

Zamierzeniem konkursu Top Inwestycje Komunalne jest ukazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich korzystnego wpływu na rozwój gospodarki samorządowej.

Projekty nominowane do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2018 oceniane były pod kątem takich kryteriów, jak: montaż finansowy, efekt prorozwojowy inwestycji, efekt proekologiczny i antysmogowy inwestycji, innowacyjność inwestycji (w przypadku projektów smart cities), rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Rzeszów został nagrodzony za inwestycję “Budowa DW (Drogi Wojewódzkiej) na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S19)”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T. Będzie to zrealizowane poprzez bezpośrednie połączenie budowanej drogi wojewódzkiej z drogą ekspresową S19 w węźle Rzeszów-Południe. W ramach tej inwestycji wybudowano odcinek drogi wojewódzkiej od ul. Podkarpackiej do granic miasta. Pozostały odcinek, od granicy miasta do węzła drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe, wykonany został przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach odrębnego przedsięwzięcia. Cały odcinek drogi (część miejska i pozamiejska) jako projekt zintegrowany realizowany jest na mocy Porozumienia podpisanego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miastem Rzeszów.
Projekt objemuje: budowę odcinka DW klasy G w granicach m. Rzeszowa o długości 1,54 km, przebudowę odcinka miejskiego DW klasy G – 0,51 km, rozbudowę odcinka DK19 klasy GP dł. 0,85 km, budowę węzła drogowego typu WC na połączeniu DW oraz DK19, budowa 4 skrzyżowań, budowę zatoki autobusowej, chodników o łącznej długości 1,7 km oraz ścieżek rowerowych o dł. 1,6 km.

Wartość inwestycji: 72 672 142,15 zł

Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2018 roku.

źródło: http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/aktualnosci/17313,rzeszowskie-inwestycje-drogowe-nagrodzone-w-konkursie-top-inwestycje-komunalne-2018.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *