Gmina Krasne do Rzeszowa

Rzeszów bardziej dostępny – nowe inwestycje komunikacyjne

Ogromnym atutem Rzeszowa jest dogodne położenie na transeuropejskich szlakach komunikacyjnych. Tu krzyżują się: międzynarodowa trasa E-40 Drezno – Kijów oraz drogi krajowe nr 9 i 19, umożliwiające najkrótsze połączenie krajów skandynawskich i nadbałtyckich z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Przez Rzeszów prowadzi również magistrala kolejowa E-30, mająca międzynarodowe znaczenie gospodarcze.

Rzeszów wciąż utrwala swoją pozycję ośrodka metropolitalnego południowo-wschodniej Polski – od 2006 roku miasto powiększa się corocznie o sąsiednie sołectwa. Łącznie, w ostatnich latach, terytorium Rzeszowa zostało zwiększone ponad dwukrotnie. Liczba ludności miasta wzrosła ze 159 tysięcy do 187 tysięcy, powierzchnia – z 53,69 km kw. do 120 km kw.

Dynamiczny rozwój miasto zawdzięcza również strategicznym inwestycjom komunikacyjnym – rozbudowie terminala pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, budowie przebiegającej w rejonie lotniska autostrady A4 oraz biegnącej z północy na południe kraju drogi ekspresowej S19 mają duży wpływ na wszechstronny rozwój miasta.

Rzeszów, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, posiada trzy węzły autostradowe – wschodni, centralny i zachodni. Miasto Rzeszów wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowało budowę drogi łączącej wschodni węzeł autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 4. W ramach tej inwestycji Miasto wybudowało odcinek drogi o długości 2,5 km, przebiegający od Ronda im. Jacka Kuronia do granic miasta. Zadanie to było przedmiotem projektu realizowanego przy finansowym wsparciu UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Realizacja inwestycji miejskich o znaczeniu strategicznym nie byłaby możliwa, gdyby nie wzrost budżetu Miasta Rzeszowa, który w ostatnich dziesięciu latach powiększył się o ponad osiemset milionów złotych. Łączne wydatki na inwestycje w latach 2003-2015 wyniosły 2,7 miliarda złotych, w tym budowa, remont i utrzymanie dróg pochłonęły ponad 600 milionów złotych. Finansowe wsparcie Unii Europejskiej umożliwiło realizację wielu ważnych dla miasta projektów. Rzeszów może się poszczycić jednym z najwyższych w kraju współczynników pozyskanych środków unijnych (5163 złote na jednego mieszkańca). Zgodnie z danymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w Rzeszowie zrealizowano inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej na kwotę 3,7 mld zł, w tym dofinansowanie projektów z UE wyniosło 2,4 mld zł.

Przebiegająca przez Rzeszów droga ekspresowa S19 jest częścią korytarza transeuropejskiego Via Carpatia, łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Polski odcinek szlaku Via Carpatia przebiega od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Odcinek ten ma długość prawie 600 km. W październiku 2006 roku podpisana została Deklaracja Łańcucka, powołująca do życia międzynarodową platformę współpracy w zakresie rozbudowy i modernizacji szlaku Via Carpatia. Deklarację podpisali ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Dwa lata później do inicjatywy przystąpiły kolejne trzy państwa – Bułgaria, Grecja i Rumunia. Celem sformalizowania przystąpienia do projektu tych państw jest spotkanie w Rzeszowie, w którym uczestniczą przedstawiciele rządów Bułgarii, Grecji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski oraz reprezentanci Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 

13 grudnia 2013 r. został oddany do użytku kolejny fragment trasy S19. Ma on około 4 kilometry długości – od węzła autostradowego Rzeszów Zachód do węzła Świlcza zlokalizowanego na krajowej “czwórce”. Po jego oddaniu ruch tranzytowy z północy na zachód może teraz omijać Rzeszów. Kierowcy jadący autostradą A4 mogą z niej zjechać na węźle autostradowym Rzeszów Zachód i dalej oddanym do ruchu odcinkiem S19 dojechać do krajowej “czwórki” w Świlczy. Z kolei kierowcy jadący DK4 mogą odcinkiem S19 dojechać poprzez węzeł Rzeszów Zachód do autostrady A4.

W październiku 2015 r. zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji, które usprawniła komunikację w mieście – „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok” o wartości 183 mln zł. Nowobudowana trasa ma 2 km, natomiast długość samego mostu to 480 m. Jest to najdłuższy most w naszym mieście.

W grudniu 2015 roku miasto zakończyło przebudowę odcinka Al. Sikorskiego – od skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzyżowania z ul. Malowniczą. Droga została poszerzona do czterech pasów ruchu, położono na nim nową nawierzchnię, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie, oświetlenie. Obecnie to zadanie jest już kontynuowane – trwa przebudowa odcinka od skrzyżowania z Malowniczą do granicy miasta i gminy Tyczyn. Zakończenie projektu zaplanowane jest na połowę 2018 roku. Inwestycja usprawni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Rzeszowa w kierunku południowo-wschodnim.

Trwa budowa kolejnego odcinka drogi szybkiego ruchu S19. Firma Eurovia przedłuża wybudowany wcześniej odcinek ekspresówki o 6,3 km, od węzła “Rzeszów Świlcza” do węzła drogowego “Rzeszów Południe”. Od tego węzła do ul. Podkarpackiej w Rzeszowie powstaje już kolejny 4-kilometrowy odcinek drogi, którego budowę sfinansują wspólnie miasto i marszałek województwa. Będzie to dalsze przedłużenie autostradowej obwodnicy Rzeszowa, które odciąży miasto od ruchu tranzytowego.

Rozpoczęła się również inna ważna inwestycja drogowa – rozbudowywana jest ul. Podkarpacka na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa.

fot. Bogdan Szczupaj
fot. Bogdan Szczupaj
fot. Tadeusz Poźniak
Budowa łącznika od ul. Podkarpackiej do węzła drogowego…
Budowa łącznika od ul. Podkarpackiej do węzła drogowego…
Budowa odcinka drogi szybkiego ruchu S19 od węzła “Rzeszów Świlcza”…
Budowa odcinka drogi szybkiego ruchu S19 od węzła “Rzeszów Świlcza”…
Budowa odcinka drogi szybkiego ruchu S19 od węzła “Rzeszów Świlcza”…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *