Gmina Krasne do Rzeszowa

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy nowej drogi wojewódzkiej w Rzeszowie

22 września br. w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej.

W uroczystości, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk.

Projekt pn. „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94”, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Rzeszów, będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 35 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to blisko 20 mln zł. Głównym celem tej inwestycji jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T.

Projekt obejmuje budowę drogi wojewódzkiej pomiędzy ul. Lubelską i Warszawską, wraz ze zrealizowanym odcinkiem od Ronda Kuronia do ul. Lubelskiej i planowanym do realizacji odcinkiem od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej. Zapewni połączenie DK97 z DK94 oraz pośrednio z siecią TEN-T (autostrada A4, droga ekspresowa S19 i port lotniczy Rzeszów-Jasionka). W wyniku jej realizacji nastąpi istotne ograniczenie ruchu tranzytowego przez centrum miasta, a tym samym ograniczenie hałasu oraz poziomu emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Przełoży się to także na oszczędności czasu i kosztów transportu. Ponadto możliwe będzie udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych oraz lepsze skomunikowanie istniejących obszarów podwyższonej aktywności gospodarczej (Strefa Rzeszów-Dworzysko, gdzie funkcjonuje podstrefa SSE Euro-Park Mielec). Inwestycja zostanie zrealizowana do lipca 2019 r.

Nowa droga będzie dwujezdniowa klasy G o długości prawie 1,4 km. Wybudowane zostaną również chodniki (2,36 km) i ścieżki rowerowe (2,68 km), 3 zatoki autobusowe, odwodnienie, oświetlenie i infrastruktura oraz skrzyżowanie z ul. Warszawską.


źródło:www.rzeszow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *