Gmina Krasne do Rzeszowa

Petycja przekazana do Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego w sprawie połączenia gminy Miasto Rzeszów z gminą Krasne

Przedstawiamy treść Petycji przekazanej Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego ws. połączenia gminy Miasto Rzeszów z gminą Krasne. Podczas spotkania Pani Ewa Leniart obiecała, że rozpatrzy prośbę o pozytywną opinię ws. przyłączenia gminy Krasne do Rzeszowa.

Krasne, dnia 13.04.2018 r.

Mieszkańcy Gminy Krasne

Pani

Ewa Leniart

Wojewoda Podkarpacki

P E T Y C J A

W imieniu mieszkańców Gminy Krasne, którzy domagają się połączenia Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Krasne zwracamy się z prośbą o pozytywne wyrażenie opinii w tej sprawie. Uważamy, że to rozwiązanie administracyjne bardzo pozytywnie wpłynie zarówno na rozwój stolicy Podkarpacia jak i czterech miejscowości z Gminy Krasne tj. Krasnego, Malawy, Palikówki i Strażowa. Gmina wiejska Krasne, od co najmniej 10 lat traci swój status gminy wiejskiej, rolnictwo praktycznie nie istnieje. Nieliczni mieszkańcy uprawiają ziemię.

Z każdym rokiem zwiększa się tylko ilość nieużytków. Zahamowany jest rozwój budownictwa mieszkaniowego poprzez ustawę o ochronie gruntów rolnych. Efektem tego jest to, że nie ma upraw rolnych i nie następuje rozwój budownictwa. Natomiast Miasto Rzeszów dynamicznie się rozwija i potrzebuje nowych terenów pod inwestycje i infrastrukturę. W 2017 roku w rankingu miast polskich, w których żyje się najlepiej Rzeszów znalazł się na drugim miejscu w Polsce i wyprzedził między innymi takie miasta jak: Kraków, Wrocław, Gdańsk i Warszawę. Pan Tadeusz Ferenc prezydent Miasta Rzeszowa został finalistą konkursu „Innowacje w Polityce 2017”, który wyróżnia „najbardziej kreatywne i odważne umysły Europy”. Jak się okazało, Pan Tadeusz Ferenc należy do takich „umysłów Europy. Na konkurs nadesłano prawie 600 projektów, które wnoszą nowe rozwiązania służące mieszkańcom. Oceniało je 1022 jurorów ze wszystkich europejskich krajów. Projekty oceniano w dziewięciu kategoriach: Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka, Wolność, Ekologia, Społeczność Lokalna, Miejsce Pracy, Dobrobyt i Jakość Życia. Na galę finałową, która odbyła się w ratuszu w Wiedniu 6 grudnia, został zaproszony m.in. Tadeusz Ferenc. Prezydent Rzeszowa znalazł się w gronie laureatów, biorących udział w gali „Innowacje w Polityce 2017”. Ratusz rzeszowski zgłosił do konkursu projekt w kategorii Społeczność Lokalna: „Wdrażanie inteligentnego miasta przyszłości: zaangażowanie mieszkańców”.

Jako mieszkańcy Gminy Krasne jesteśmy zbulwersowani i mocno zaniepokojeni tym, że władze naszej gminy lekceważą nas mieszkańców i nie dają nam możliwości w sposób demokratyczny wyrazić swojego stanowiska. Po raz drugi już zrodziła się wśród nas inicjatywa połączenia obu gmin, zawiązała się Grupa Inicjatywna, która zebrała około 1 200 podpisów za połączeniem. W dniu 31.08.2017 r. złożony został na ręce wójta gminy Krasne Pana Wilhelma Woźniaka wniosek o przeprowadzenie referendum. Władze gminy nic w tej sprawie nie zrobiły i nie pochyliły się nad jego rozpatrzeniem w odpowiednim czasie. Zostaliśmy zmuszeni do oddania sprawy przeprowadzenia referendum do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, jako skargi na bezczynność wójta i rady gminy. WSA w Rzeszowie w swoim postępowaniu wydając wyrok popełnił szereg błędów proceduralnych i w dniu 06.03.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok o ponownym przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez WSA w Rzeszowie. Czekamy z niecierpliwością na ponowne rozpatrzenie naszej sprawy, wierząc w sprawiedliwość i demokrację.

Nie może być tak, że władza wie lepiej, co chcą mieszkańcy. Żyjąc w XXI wieku w demokratycznym państwie to mieszkańcy powinni decydować o swojej przyszłości i rozwoju w wyborach i referendach. Nie zgadzamy się z uchwałą nr XLVIII/375/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej połączenia obu gmin. W uchwale tej jest zapisane w pierwszym zdaniu, że „Rada Gminy Krasne, biorąc pod uwagę stanowisko mieszkańców Gminy Krasne opiniuje negatywnie połączenie Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Krasne…” Uchwałę tą podjęto na podstawie nieaktualnych danych sprzed dwóch lat. Należy zwrócić uwagę na uzasadnienie, które przedstawiła Rada Gminy z wyroku dnia 8 kwietnia 2009 r. sygn. K 37/06 (OTK ZU nr.4/A/2009, poz.47) jest tam wyraźnie napisane, że zniesienie gminny czy danej miejscowości należy tylko i wyłącznie do kompetencji Rady Ministrów a pozostałe skargi sąd oddala. Chcemy jeszcze raz zwrócić uwagę, że likwidacja całej gminy niczym nie skutkuje w jej bytności mieszkańców, bo podmiot wchłaniający ją jakim jest miasto, doprowadzi te tereny do jeszcze większego rozwoju dysponując znacznie większymi środkami budżetowymi i unijnymi.

Idąc tokiem rozumowania radnych z naszej gminy, to nie należałoby w tym roku przeprowadzać wyborów samorządowych, ponieważ wójta i Radę Gminy Krasne wybrano już w 2014 r. i do dnia dzisiejszego według nich w świadomości mieszkańców się nie zmieniło w kwestii wyboru nowych władz gminy. Jest to błędne rozumowanie i mija się z rzeczywistością. Uważamy, że było wielkim błędem władz Gminy Krasne nie przeprowadzenie w 2018 roku gminnych konsultacji społecznych lub referendum. W naszym odczuciu jest zupełnie odwrotnie. Bezpośrednie sąsiedztwo obu gmin spowodowało, że w mieście Rzeszowie widzimy swoją przyszłość. Dla większości mieszkańców naszej gminy Rzeszów jest miejscem pracy, miejscem do nauki naszych dzieci. To w Rzeszowie korzystamy z placówek kultury i sportu, placówek służby zdrowia, przychodni lekarskich i szpitali, itd. Gmina w tej kadencji zadłużyła się w granicach, około 50% co w najbliższej przyszłości nie gwarantuje nam żadnego rozwoju.

Połączenie gminy z Rzeszowem daje nam gwarancje na pozyskanie 100 000 000 zł z budżetu państwa tzw. „bonus” za połączenie obu gmin. Radni Miasta Rzeszowa podjęli już uchwałę, że kwotę tą przeznaczą na nasze tereny. Kwota ta pozwoliłaby spłacić zadłużenie gminy jak i zapewnić jej rozwój w strukturach miasta z pożytkiem dla mieszkańców. Pani Wojewodo nie możemy pogodzić się z „głupotą” wójta i radnych gminnych, którzy zdecydowali o zamianie MPK na MKS w organizowaniu zbiorowego transportu osobowego. Jak można było zrezygnować z najlepszej miejskiej komunikacji w Europie tj. rzeszowskiego MPK? Teraz musimy kupować dwa bilety chcąc dojechać we właściwe miejsce z gminy do miasta i jeszcze stresować się czy na pewno autobus linii MKS przyjedzie. Autobusy MKS często się spóźniają lub nie przyjeżdżają w ogóle.

Wiele do życzenia pozostawia stan dróg gminnych a przede wszystkim brak nowych dróg, brak chodników, brak oświetlenia dróg i ich zimowego utrzymania we wszystkich miejscowościach Gminy Krasne. Nie można pominąć uwadze także zbyt wysokich opłat za śmieci i odprowadzanie ścieków. Naszym zdaniem opłaty te są zdecydowanie za wysokie i w dodatku różnią się w poszczególnych sołectwach. Pozostaje zapytać: Dlaczego mieszkańcy Krasnego płacą mniej, a mieszkańcy Palikówki, Strażowa i Malawy mają o wiele wyższe opłaty za odprowadzanie ścieków? Mieszkańcy Gminy Krasne niezależnie od tego w którym sołectwie mieszkają płacą takie same stawki podatku od nieruchomości i niezrozumiałe jest to, że są  różne opłaty dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

Mieszkańcy trzech wsi uważają że wójt Wilhelm Woźniak działa ewidentnie na ich niekorzyść i na niekorzyść ich budżetów domowych. Mieszkańcy Strażowa, Palikówki i Malawy od kilku lat domagają się bezskutecznie od władz Gminy Krasne zrównania opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej i niestety pozostaje to nadal nie rozwiązane.

Nie jest prawdą, że stanowisko mieszkańców w sprawie połączenia gmin nie uległo zmianie, ponieważ w dniu 13 lutego 2018 r. odbyły się konsultacje społeczne przeprowadzone przez Powiat Rzeszowski wśród mieszkańców w Gminie Krasne. Mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali, że 49, 4% było za połączeniem. Natomiast 49,8% było przeciw połączeniu gmin. Wyniki zdecydowanie zaprzeczają stwierdzeniu władz gminy Krasne, że nie nastąpiły zmiany w świadomości mieszkańców, co gorsze te konsultacje zostały zorganizowane przez starostwo z zaskoczenia. Mieszkańcy dowiedzieli się o nich po fakcie i uważamy, że tak nie powinna wyglądać łączność władz gminy z mieszkańcami.

Biorąc to wszystko pod uwagę wierzymy, że Pani Wojewoda Podkarpacka przychyli się do naszej prośby i wyda pozytywną opinię w naszej sprawie, o co prosimy w imieniu mieszkańców.

                                                             W imieniu mieszkańców gminy – Inicjatorzy

 

Uchwała nr XLVIII/375/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia “negatywnej” opinii dotyczącej połączenia obu gmin.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *