Gmina Krasne do Rzeszowa

Nie będzie konsultacji gminnych w sprawie połączenia Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Krasne!

Podczas ostatniej sesji 5 marca 2018 roku Radni gminy Krasne podjęli uchwałę nr XLVIII/375/2018 w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej połączenia Gminy Miasto Rzeszów z gminą Krasne. W pierwszym zdaniu uchwały czytamy: „Rada Gminy Krasne, biorąc pod uwagę stanowisko mieszkańców Gminy Krasne opiniuje negatywnie połączenie obu gmin".

Czytaj więcej

Rzeszów po raz trzeci nagrodzony statuetką Smart City

W dniach 13 - 14 marca w Warszawie odbywało się Smart City Forum - największy w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Jest to platforma wymiany doświadczeń tworzona m.in. przez przedstawicieli administracji publicznej, prezesów i dyrektorów wiodących firm, ekspertów z zagranicy, którzy prezentują innowacyjne rozwiązania sprawdzające się np. w Barcelonie, Singapurze czy też Toronto.
Czytaj więcej