Gmina Krasne do Rzeszowa

Oświadczenie w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krasne na dzień 9 listopada br.

Oświadczenie

Wobec faktu zwołania przez Przewodniczącego Rady Gminy Krasne Mariana Jachowicza nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krasne zaplanowanej na dzień 9 listopada b.r. godz. 15:30 na której planuje się podjąć uchwały dotyczące m.in. wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy na 2018 r., podziału gminy na obwody głosowania w nadchodzącym referendum lokalnym, powołania składu gminnej komisji ds. referendum w Krasnem, oświadczamy że sytuacja w której ustępująca Rada gminy na kilka dni przed końcem swojej kadencji w trybie nadzwyczajnym decyduje o tak istotnych dla społeczności lokalnej kwestiach jest skandalem i upadkiem wszelkich obyczajów politycznych. Informacja o tej sesji została w ostatniej chwili podana do wiadomości opinii publicznej!

Odchodząca szczęśliwie do historii Rada Gminy Krasne nie ma mandatu społecznego zaufania i nowa Rada z nowymi radnymi, w której większość będą mieć radni komitetów opozycyjnych względem wójta Wilhelma Woźniaka. Wyborcy dokonali wyboru nowych radnych, którzy co prawda jeszcze nie złożyli ślubowania, ale to te osoby cieszą się zaufaniem społecznym i to te osoby powinny podejmować tak ważne decyzje! Nowa rada zbierze się w przeciągu kilku dni od dnia planowanej nadzwyczajnej sesji odchodzącej rady. Oświadczamy również, po konsultacji z radnymi z komitetów opozycyjnych, że jedną z pierwszych uchwał nowej rady, będzie  – w przypadku ich podjęcia 9 listopada – uchwała uchylająca uchwały dotyczące poruszanych kwestii.

Z poważaniem
Grzegorz Morycz
Radny elekt do Rady Gminy Krasne
Sołtys Sołectwa Strażów

Join the discussion

  1. Tom

    Brawo dla wójta Bardzo dobrze gospodarzy Ja Jestem ze strażowa i normalną rzeczą jest zaciąganie kredytu i zrobienie inwestycji w gminie
    A pan Morycz teraz będzie utrudnial tylko bo się nie dostał do koryta razem Z Materniakiem
    Wystarczy jak W Krzemienicy nakradl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *