Decyzję o zmianie granic gmin Rada Ministrów podjęła 25 lipca. Zgodnie z nią do Rzeszowa włączone zostanie sołectwo Miłocin, które obecnie jest częścią gminy Głogów Małopolski, oraz sołectwo Matysówka, które jest w gminie Tyczyn.

W dniu 31-07-2018 r. na łamach portalu RZESZOW.WYBORCZA.PL ukazał się artykuł redaktor Artur Gernand Miłocin i Matysówka będą osiedlami Rzeszowa. Jest decyzja Rady Ministrów!”.

czytaj więcej na portalu rzeszow.wyborcza.pl http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,23736659,milocin-i-matysowka-beda-osiedlami-rzeszowa-jest-decyzja-rady.html