Gmina Krasne do Rzeszowa

List otwarty Grupy Inicjatywnej do Wójta Gminy Krasne

List otwarty Grupy Inicjatywnej do Wójta Gminy Krasne

Szanowny Panie Wójcie,

     Musimy odnieść się do listu otwartego skierowanego przez Pana do Prezydenta Miasta Rzeszowa, który został opublikowany w niektórych mediach.

      Przede wszystkim cieszymy się, że podkreśla Pan w nim znaczenie zdania mieszkańców. Uważamy, że  to właśnie my – mieszkańcy – powinniśmy być adresatem Pana listu, a nie Prezydent Rzeszowa.

      Pragniemy Pana poinformować, że korzystamy z prawa do wyrażenia swojego stanowiska w sposób najbardziej demokratyczny – w drodze referendum gminnego.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa członkowie Grupy Inicjatywnej rozpoczęli procedurę zmierzającej do przeprowadzenia referendum w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miastem Rzeszów. Na bieżąco informujemy Urząd Gminy Krasne o naszych działaniach. Jak zapewne Pan wie, zebraliśmy wymaganą liczbę podpisów mieszkańców i wraz z wnioskiem złożyliśmy w kierowanym przez Pana Urzędzie.

       W związku z powyższym zupełnie niezrozumiałe są dla nas Pana stwierdzenia mówiące o kampanii Urzędu Miasta Rzeszowa mającej na celu doprowadzenie do ponownego referendum. Jeszcze raz, z całą stanowczością podkreślamy: inicjatorami kampanii prowadzącej do rozpisania referendum są Mieszkańcy Gminy Krasne. Od ostatniego referendum dużo w gminie się zmieniło, niestety, naszym zdaniem na gorsze. Dlatego coraz więcej mieszkańców zmienia zdanie i widzi przyszłość swoją i swoich dzieci
w dużym Rzeszowie.

      O naszej inicjatywie poinformowaliśmy także Prezydenta Miasta Rzeszowa i poprosiliśmy o spotkanie. Występujemy również do Urzędu Miasta Rzeszowa z wnioskami o przekazanie informacji dotyczących rozwoju miasta.

        Pana insynuacje o tym, że członkowie grupy inicjatywnej pracujący w strukturach miasta otrzymują polecenia zbierania podpisów, trudno nawet komentować. W jednym ma Pan racje: większość mieszkańców Gminy Krasne pracuje w Rzeszowie, również w urzędach, jednostkach i spółkach miejskich.

        Zwracamy się do Pana, Panie Wójcie oraz Rady Gminy Krasne z prośbą i apelem: uszanujcie Państwo prawo mieszkańców do wyrażenia swojego stanowiska w referendum! Oczekujemy jedynie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Gminy podejmie uchwałę o przeprowadzeniu referendum, bez konieczności angażowania sądu czy też organów wyborczych.

        Ponadto przypominamy oficjalne wyniki referendum gminnego z dnia 23 października 2016 r. W referendum wzięło udział 4852 mieszkańców, co stanowi 56 proc. uprawnionych do głosowania. Przeciw dobrowolnemu połączeniu Gminy Krasne z  Miastem Rzeszów zagłosowało 2897 mieszkańców, co stanowi 60 proc. (a nie aż ponad 70 proc. jak jest to przedstawiane przez władze gminy Krasne) za połączeniem z miastem Rzeszów zagłosowało 1810 osób, co stanowi 37 proc., liczba głosów nieważnych 145, co stanowi 3 proc.

                                                                                               Z poważaniem

W imieniu
Grupy Inicjatywnej
Referendum Gminnego

Pełnomocnik
Ewelina Kawalec

Krasne, 2017-09-07

www.referendumkrasne.pl

 

Join the discussion

  1. Mieszkaniec Malawy

    Wybierz przyszłość z Rzeszowem! Będzie lepiej! Zobacz na nowo przyłączone tereny! Między innymi Bzianka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *