Gmina Krasne do Rzeszowa

Kto miał rację, mieszkańcy czy Wójt Krasnego?

Będzie zmiana feralnego oznakowania na niebezpiecznym skrzyżowaniu na Osiedlu Krasne. Policja przyznaje rację mieszkańcom Osiedla Krasne. Dziękujemy za trud i zaangażowanie przedstawicieli Policji w rozwiązaniu sporu mieszkańców Osiedle Krasne z wójtem gminy Krasne.

Liczymy na szybkie działania naprawcze przez Wójta w celu poprawy bezpieczeństwa na naszym osiedlu.

Wójt ekspertem od bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego sam sobie zaprzecza?

Poniżej informacja opublikowana na stronie internetowej gminy Krasne.

“Wizja lokalna Wójta Gminy Krasne i przedstawicieli Policji”

28-09-2017

W dniu 27 września 2017 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Krasne z przedstawicielami Policji. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Krasne – Wilhelm Woźniak, Naczelnik Wydziału Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie – Podinspektor Janusz Trzeciak, Komendant Komisariatu Policji I w Rzeszowie – Marek Worek oraz Aspirant Marek Hałoń, przy udziale Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem oraz Kierownika do spraw Utrzymania Dróg i Zieleni.

Została przeprowadzona wizja lokalna na skrzyżowaniu drogi gminnej Krasne Osiedle z drogą „parafialną”. Przedstawiciele Policji skontrolowali istniejące oznakowanie na w/w skrzyżowaniu, z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu nie stwierdzając żadnych uchybień. Po przeanalizowaniu parametrów technicznych skrzyżowania, w tym między innymi kwestii widoczności oraz biorąc pod uwagę sugestie Mieszkańców, uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili konieczność zmiany istniejącej organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu.

Gmina Krasne niezwłocznie zleci opracowanie nowego Projektu Organizacji Ruchu w części dotyczącej w/w skrzyżowania, który po zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie oraz przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie w najszybszym możliwym terminie zostanie wdrożony na przedmiotowym skrzyżowaniu.”

Źródło: http://www.gminakrasne.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *