Gmina Krasne do Rzeszowa

Krasne szykuje się do referendum ws. połączenia z Rzeszowem

23 czerwca 2016 r. na łamach gazety codziennej Nowiny ukazał się kolejny artykuł o Naszej Gminie Krasne.

 

 Decyzją NSA w gminie Krasne trzeba będzie ogłosić referendum w sprawie połączenia jej z Rzeszowem.

 

Ten wyrok nie jest zaskakujący, wiedziałem, że sprawa tak się skończy. Wnioskując o referendum dopełniliśmy wszelkich formalności i procedur, a to, że wójt i radni go nie ogłosili to nic innego, jak łamanie konstytucji i strach przed poznaniem prawdziwego zdania mieszkańców na temat połączenia gminy z Rzeszowem – mówi Benedykt Czajkowski, przewodniczący grupy inicjatywnej z Krasnego.

 

Konflikt między częścią mieszkańców a władzami gminy Krasne trwa od lutego. Powodem tarć jest decyzja radnych, którzy nie zgodzili się na organizację referendum w sprawie połączenia gminy z miastem. Wniosek o umożliwienie takiej formy wyrażenia zdania w tej sprawie złożyła grupa mieszkańców niezadowolona ze sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie. Ich zdaniem niekorzystne dla miasta wyniki nie oddają prawdziwych nastrojów w gminie.

 

Wójt Wilhelm Woźniak, nasze zamiary poznał już na początku grudnia ubiegłego roku. Aby zorganizować referendum, pod wnioskiem musieliśmy zebrać podpisy ponad 800 osób, co stanowi 10 procent mieszkańców gminy uprawnionych do udziału w wyborach. Ale my dostarczyliśmy ich o ponad 400 więcej. Mimo to radni nie przychylili się do naszego wniosku – mówi Czajkowski.

 

I dodaje, że nie ma wątpliwości, iż rada gminy w ten sposób wykazała się obawami przed poznaniem prawdziwych nastrojów związanych z planami zmiany granic. Na jego skargę uchwałą radnych zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, który w kwietniu postanowił ją uchylić. W uzasadnieniu decyzji sędzia stwierdził, że rada gminy „w sposób istotny naruszyła prawo, co uzasadnia stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu”.

 

Gmina Krasne od tej decyzji odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który decyzję w sprawie skargi podjął we wtorek. Radosław Słupek, prawnik reprezentujący w sądzie zwolenników referendum tłumaczy, że NSA nie tylko podtrzymał wyrok WSA, ale także uchylił zaskarżoną przez zwolenników referendum uchwałę rady gminy. – Sędziowie podzielili nasze stanowisko, że mieszkańcy mają prawo do samostanowienia. W ocenie NSA wniosek o referendum był dobrze skonstruowany, a pytania były sformułowane jednoznacznie i nie zmierzały do rozstrzygnięć niezgodnych z prawem. Nie było zatem żadnych podstaw do odmówienia mieszkańcom referendum – mówi mecenas Słupek.

 

Po wyroku WSA władze gminy tłumaczyły, że do referendum nie dopuściły ze względu na duży koszt jego organizacji. Wójt Woźniak mówił o kwocie zbliżonej do 30 tysięcy złotych. Tłumaczył, że konsultacje zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i nie ma sensu wydawać takiej kwoty na ich dublowanie w nieco innej formie. Zdaniem Benedykta Czajkowskiego chodziło natomiast o coś zupełnie innego.

 

Urzędnicy grali na zwłokę, bo nie chcieli, aby referendum odbyło się przed końcem lipca. To termin, w którym stanowisko w sprawie pomysłu połączenia gminy z Rzeszowem ma zająć rząd. A wiadomo, że jeśli w referendum wyrazimy się na temat tych planów pozytywnie, decyzja ministrów może być różna – mówi Czajkowski.

 

I zapowiada, że z wyrokiem pojedzie do Warszawy, aby przekonywać rząd do fuzji samorządów. Referendum, które decyzją sądu musi się odbyć, gmina musi zorganizować po odebraniu wyroku i uzasadnienia.

 

Naszym kolejnym krokiem będzie próba odwołania wójta i radnych, którzy nie słuchają mieszkańców i marnują publiczne pieniądze – zapowiada Czajkowski.

http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/rzeszow/a/krasne-szykuje-sie-do-referendum-ws-polaczenia-z-rzeszowem,10139746/

Join the discussion

 1. AB

  Bardzo się cieszę, sprawiedliwości stało się zadość. Wójt i Radni przekonali się, że nie mogą bagatelizować woli tak wielu swoich wyborców. Mam nadzieję, że mieszkańcy gminy Krasne zrobią dużą frekwencję na referendum i że każdy zagłosuje zgodnie z własnym przekonaniem. Poznamy wówczas prawdziwy obraz nastrojów mieszkańców. Czyżby tego wyniku obawiał się Pan Wójt i nasi radni?

 2. kris

  Coś wiadomo kiedy to referendum?

  • admin2

   Nie ma wyznaczonej daty, w chwili obecnej czekamy na uzasadnienie wyroku przez NSA. Sąd ma 30 dni na sporządzenie uzasadnienia.

 3. kris

  Czyli przed decyzją Rady Ministrów końcem lipca w sprawie ewentualnego poszerzenia Rzeszowa referendum raczej się nie odbędzie. Ale jeżeli okaże się, że większość mieszkańców opowiedziała się za przyłączeniem do Rzeszowa to może wynik referendum będzie wiążący, żeby Krasne było częścią Rzeszowa od 2018 roku.

  • admin2

   zgodnie z art. 21 ustawy o referendum lokalnym, referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia uprawomocnienia się wyroku. Wyrok NSA jest prawomocny od dnia 21.06.2016 r. Nie ma niestety sporządzonego uzasadnienia tegoż wyroku. Zakładam, iż termin referendum będzie wyznaczony po przesłaniu przez NSA wyroku wraz z uzasadnieniem.

 4. Pingback: Władza to my – mieszkańcy. A my mamy swoje zdanie, na nic całe zastraszanie! | Referendum Krasne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *