Gmina Krasne do Rzeszowa

Drogi Wójt Wilhem! Drodzy jego urzędnicy! Czy ich majątki szokują?

Zajrzeliśmy do najnowszych oświadczeń majątkowych (za 2016 rok) zastępcy, sekretarza i skarbnika gminy Krasne i porównaliśmy z wynagrodzeniem wójtów, zastępców, sekretarza i skarbnika z ościennych gmin.

Po gigantycznych poborach Wójta Gminy Krasne Wilhelma Woźniaka, przyszedł czas na pozostałych urzędników. Pod lupę wzięto zastępcę wójta – Violettę Błotko, sekretarza gminy – Roberta Żołynia oraz skarbnika gminy – Dorotę Mazur. Wspólnie wraz z Wójtem rocznie zarabiają z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Krasne bez mała 0,5 mln zł!

Według najnowszych oświadczeń majątkowych (za 2016 r.) w zeszłym roku najwięcej w gminie Krasne zarobili:

Wilhelm Woźniak – Wójt Gminy Krasne – w 2016 roku z tytułu umowy o pracę UG Krasne zarobił 153 064,69 zł  dla porównania w 2015 roku zarobił 136 188,35 zł.

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

Violetta Błotko – Z-ca Wójta Gminy Krasne w 2016 roku z samego zatrudnienia w Urzędzie Gminy Krasne zarobiła 110 844,52 zł. ponadto z tytułu umowy o dzieło 30 000 zł. dla porównania w 2015 roku zarobiła w ramach umowy o pracę z UG Krasnem 101 373,60 zł + dodatkowo z umowy o dzieło 73 280 zł oraz z umowy najmu lokalu usługowego 14 400 zł. Co ciekawe, przy tak olbrzymiej pensji, V. Błotko ma niewielkie oszczędności 2 tys. zł. PLN. Ale za to przybyła nieruchomości nr ewid. gr 598/1 o powierzchni 10 a, o wartości „bezcennej?” dlatego że nie podano w oświadczeniu majątkowym jej wartości. 

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

Robert Żołynia – Sekretarz Gminy Krasne w 2016 roku z tytułu zatrudnienia w gminie zarobiła 114 084,62 zł. dodatkowo dochód z tytułu sprzedaży akcji 27 400,35 zł. dla porównania w 2015 roku zarobił z tytułu zatrudnienia w UG Krasne 105 459,67 zł oraz dochód z tytułu sprzedaży akcji 243 850,98 zł i z tytułu praw autorskich 480 zł. Jego oszczędności za 2016 roku wynoszą 42 tys. zł i zwiększyły się w porównaniu do 2015 roku o 12 tys. zł.

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

Z kolei Skarbnik Gminy KrasneDorota Mazur zarobiła w 2016 roku z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Krasne 97 879,68 zł. dla porównania w 2015 roku zarobiła 89 081.98 zł. Na koncie ma oszczędności w wysokości 73 651,45 zł i w porównaniu z 2015 rokiem zwiększyły się o 15 705,95  zł.

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

Gdy zsumujemy pensję tych trzech pracowników i dodamy do tego olbrzymią pensję Wójta Gminy Krasne (153 064,69 zł), na cztery „najważniejsze osoby” w gminie wydajemy rocznie 475 873,51 zł.

źródło: BIP UG Krasne http://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/urzad/oswiadczenia-majatkowe-pracownikow/

Teraz wszyscy możecie sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie.
Czy praca tych osób jest warta takich pieniędzy?


Żaden z radnych gminnych nie zaproponował oszczędności w tym zakresie. A funkcyjni jakoś dobrowolnie nie zrzekli się części swoich pensji !

Dane statystyczne gminy Krasne
Powierzchnia: 39,10 km kw. (3910 ha)
Liczba mieszkańców – 10 961 osób (stan na 31.12.2016 r.)

W skład gminy Krasne wchodzi 4 sołectwa.
Budżet na podstawie uchwały – dochody : 38 mln 722 tys. 956 zł 61 gr. wykonanie na koniec 2016 r. to 42 mln 994 tys. 208zł 62 gr.

Zarobki w porównaniu do samorządowców w naszym sąsiedztwie:

Wójt Gminy Świlcza zarobił 134 782,65 zł (za 2016 r.) majątek osobisty.

Zastępca Wójta Gminy Świlcza zarobił 94 088,69 zł (za 2016 r.) małżeńska wspólność majątkowa.

Sekretarz Gminy Świlcza zarobił 122 724 zł (za 2016 r.) małżeńska wspólność majątkowa.

Skarbnik Gminy Świlcza zarobiła 68 976,66 zł (za 2016 r.) majątek osobisty.

Dane statystyczne gminy Świlcza
Powierzchnia: 112 km kw.
Liczba mieszkańców – 16 282 osób (stan na 31.12.2016 r.)
W skład gminy Świlcza wchodzi 9 sołectw.
Budżet planowany : 43 mln 521 tys. 667 zł. 85 gr.  wykonanie na koniec roku 2016  to 58 mln 861tys. 735 zł 75 gr

 

Wójt Gminy Trzebownisko zarobił 144 507,68 zł (za 2016 r.) małżeńska wspólność majątkowa.

Zastępca Wójta Gminy Trzebownisko zarobił 133 794 zł (za 2016 r.), 16 004 zł działalność wykonywana osobiście, dochód stanowi małżeńska wspólność majątkowa.

Sekretarz Gminy Trzebownisko zarobił 126 075,32 zł (za 2016 r.) małżeńska wspólność majątkowa.

Skarbnik Gminy Trzebownisko zarobiła 111 870,08 zł (za 2016 r.) majątek osobisty.

Dane statystyczne gminy Trzebownisko
Powierzchnia: 90 km kw.
Liczba mieszkańców – 20 978 osób (stan na 31.12.2016 r.)
W skład gminy Trzebownisko wchodzi 10 sołectw.
Budżet uchwalony – dochody 75 mln 230 tys. 884 zł 23 gr. wykonany na koniec 2016 r. 79 mln 001 tys. 838 zł 67 gr.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *