Gmina Krasne do Rzeszowa

DLACZEGO MÓWIMY TAK ZA POŁĄCZENIEM Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW? BO!

DLACZEGO MÓWIMY TAK ZA POŁĄCZENIEM Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW? BO!

 • gwarantowany uchwałą Rady Miasta bonus, ok. 130 milionowy, to szansa na zrealizowanie wszystkich inwestycji w Palikówce, Strażowie, Krasnem i Malawie. Część tych pieniędzy można przeznaczyć, jako wkład własny do projektów unijnych, zwiększając w ten sposób kwotę finalną. Na tą chwile gmina Krasne jest zadłużona na ok. 15 milionów, a zadłużenie to stale rośnie. Oznacza to, że gmina Krasne nie tylko nie ma takich pieniędzy obecnie, ale także nigdy nie będzie ich mieć w przyszłości;
 • w mieście na gruntach od 1-3 klasy będzie można szybko uzyskać warunki zabudowy i realizować inwestycje budowlane. Na wsi nie ma takich szans, bo na klasach 1-3 wymagana jest zgoda ministra na odrolnienie, co wiąże się z dużymi kosztami;
 • podatki – woda – ścieki – śmieci będą naliczone w wymiarze nie większym jak płacili w starej gminie. Gwarantują to obowiązujące przepisy prawa. Budynki służące kiedyś do produkcji rolnej np. stodoły, chlewnie, kurniki są zwolnione od podatków (uchwała Rady Miasta);
 • po połączeniu nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. W/w dokumenty zachowują ważność do daty ich wystawienia, a opłata ewidencyjna przy wcześniejszej ich wymianie wynosi jedynie 0.50 zł. przy wymianie prawo jazdy i 2.50 zł. przy wymianie dowodu rejestracyjnego a dowodu osobistego 0.00 zł.
 • stypendia dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki, których wysokość w Rzeszowie oscyluje na poziomie 150 – 350 zł miesięcznie;
 • wydłużenie linii MPK i zwiększenie częstotliwości kursów na terenach przyłączonych;
 • nienaruszalność dotychczasowych sieci szkół i przedszkoli. Pewność zatrudnienia dla pracujących tam osób, również na stanowiskach kierowniczych, przy gwarancji co najmniej takich płac jak w Gminie Krasne;
 • gwarancja funkcjonowania OSP, istniejących organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych;
 • poczynione zostały kroki o utworzenie oddzielnego okręgu wyborczego dla Krasnego, Malawy, Palikówki i Strażowa – by w wyborach zapewnić reprezentacje mieszkańców w radzie miasta;
 • wprowadzenie nazw ulic według propozycji mieszkańców;
 • wprowadzenie nocnego oświetlenia ulic i chodników oraz zimowego odśnieżania.
 • wszyscy urzędnicy pracujący w Gminie Krasne, będą pracować w Urzędzie Miasta, co najmniej na tych samych warunkach. Pracownicy placówek dydaktycznych będą pracować co najmniej na tych samych warunkach;
 • obiekty samorządowe będą spełniały taką samą, bądź podobną funkcję;
 • w budynku Urzędu Gminy powstanie zamiejscowy punkt, w którym będzie można załatwić na miejscu wszystkie ważne sprawy dla mieszkańców;
 • zamontowanie wiat przystankowych na terenach przyłączonych

i wiele innych korzyści, których nie da się wymienić ze względu na ograniczone miejsce w tym materiale.

Gwarancje

 • bardzo duża zmiana w wyglądzie miasta Rzeszowa od 2002 r. – to początek pierwszej kadencji Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca. Równie znaczące zmiany mają miejsce na terenach przyłączonych np. nowe, duże szkoły na osiedlach Przybyszówka i Załęże, domy kultury, siedziby OSP nowe drogi i chodniki, lepsze oświetlenie, przystanki i komunikacja miejska;
 • duża ilość wniosków i projektów unijnych i pozyskiwanie dla miasta przez Prezydenta miliardowych kwot ze środków pozabudżetowych;
 • pozycja miasta Rzeszowa w wielu rankingach (czołowe miejsca w kraju);
 • spotkania z mieszkańcami na wszystkich osiedlach i z ich udziałem przygotowanie budżetu na następny rok;
 • budżet obywatelski;
 • ogromna pomoc dla wszystkich potrzebujących płynąca ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym szeroki zakres pomocy dla seniorów w DPS-ach;
 • na terenach przyłączonych do Rzeszowa Prezydent i radni jego klubu Rozwój Rzeszowa uzyskiwali najlepsze wyniki w kolejnych wyborach samorządowych;

A co gmina Krasne?

Trudno powiedzieć! Nawet w przypadku szczerych intencji to z około  32-sto milionowego budżetu, doliczając do tego 2.5 mil. zł. kredytu i upoważnienia dla wójta przez rade gminy do zaciągnięcia kredytu w wysokości 11 mil.600 tyś zł. żeby dopiąć budżet . Gdzie większość środków z góry przeznaczanych jest na określone cele (PIENIĄDZE ZNACZONE), na inwestycje pozostaje zaledwie około 2,5 miliona złotych.

DLATEGO…

TAK za połączeniem z Gminą Miasto Rzeszów !

To ostatnia szansa na rozwój cywilizacyjny !

Pomyśl o swoich dzieciach i wnukach !

Postaw TAK na rozwój i pamiętaj, że…

Mądry Polak przed szkodą. Po planowanych przyśpieszonych wyborach samorządowych, Gmina Krasne i tak zostanie wchłonięta do Miasta Rzeszowa. Z uwagi na to nie dajmy za nas decydować. Zdecydujmy za rozwojem i za gwarantowanym bonusem w wysokości ponad 100 mln, który dostaniemy tylko za dobrowolne połączenie. Nie dopuśćmy do utraty bonusu i zainwestujmy w swój teren.     

Join the discussion

 1. Pingback: Głosujemy 2 x na TAK | Referendum Krasne

 2. Pingback: Jak pracuje rada gminy Krasne. | Referendum Krasne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *