Gmina Krasne do Rzeszowa

Dlaczego mówimy do Rzeszowa dwa razy TAK

  1. Gwarantowany Bonus Uchwałą Nr XXII/455/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia deklaracji, wysokości ponad 100 mln. złotych na teren przyłączonych sołectw: Krasne, Malawa, Strażów i Palikówka to przyśpieszyłoby rozwój tych miejscowości o około 40 lat;
  1. Nieprawdą jest, że wzrosną podatki i opłaty, jest to gwarantowane ustawą sejmową z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) Art. 4ea. pkt. 5) po połączeniu się gmin.
  1. Połączenie się z Rzeszowem umożliwia nam sprzedaż działek, budowę domów jak i rozbudowę przedsiębiorstw a pozostanie na wsi zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych zamyka nam drogę do rozwoju.
  1. Komunikacja MPK Rzeszów poprawi się w każdej miejscowości a w szczególności w Strażowie i w Malawie i powstaną nowe nowoczesne przystanki.
  1. Odśnieżanie dróg i chodników w zimie z pewnością się poprawi mamy przykład Załęża i Słociny.
  1. Oświetlenie ulic przez całą noc.
  1. Obsługa mieszkańców pozostanie jak dotychczas w obecnym budynku Gminy, jako Filia Urzędu Miasta Rzeszowa.
  1. Nie prawda jest że stracimy tożsamość bo dalej będziemy mieszkać tu gdzie mieszkamy a pod każdym względem będziemy mieć lepiej a na pewno nie gorzej.


stop_manipulacji

ROBIMY AKCJĘ  ZWALCZAMY MANIPULACJĘ

W specjalnym wydaniu biuletynu gminnego wydrukowanego za nasze pieniądze, nic szczególnego nie zamieszczono, na zdjęciach są pokazane inwestycje, które są w większości zasługą poprzedniej Rady i wójta. Pokazywana jest między innymi ładna, prywatna droga w Krasnem-Kolonia wybudowana za prywatne pieniądze mieszkańców jak również droga Krasne Wólka wybudowana za poprzednią władzę. Natomiast  droga Krasne Hydrofornia wykonana z pieniędzy przeznaczonych  na likwidację skutków powodziowych i droga Krasne Kamieniec – Strażów jako trasa rowerowa wykonana przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie z pieniędzy UE. Takich dróg w gminie może być więcej i czym tu się chwalić.

Zadania inwestycyjne Gminy Krasne przy udziale budżetu i środków UE i budżetu państwa (umieszczone w biuletynie na stronie 10 -tej). To jest bujanie w obłokach, bo inwestycje za około 32 mln zł. nigdy nie zostaną zrealizowane a to, dlatego, że nie ma ich ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i nie ma na to środków. Z tego można wybrać, co najmniej dwie inwestycje, które są zapisane w tym planie. A co stało się z trzecią inwestycją – budową przedszkola w Strażowie?
To jest tak jak z marzeniami, każdy może sobie planować jak nie ma na to zabezpieczonych środków finansowych!

Ni jak się ma planowanie z realizacją na drogi (ze strony 11-tej.) nie trzyma się to całości?

Wójt pokazuje z uporem „maniaka” mapę Rzeszowa dotyczącą budowy dróg na terenie gminy Krasne. Po sprawdzeniu w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa okazało się, że nie ma takich planów, wygląda na to, że prezentowana mapa została zmanipulowana.

Odnośnie wzrostu podatków odnieśliśmy się już wcześniej, wiadomo, że nie wzrosną a w dalszym ciągu władza próbuje pokazać, że będą wyższe, co jest nie prawdą.

Warunkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z nową ustawą o ochronie gruntów rolnych – musi  być zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację Wieloletnim Programie Finansowym. Gmina Krasne w tym programie takich środków nie zabezpieczyła.

Wójt ochoczo pokazuje się wszędzie, bo referendum już niedługo. Ostatnio pokazał się na stadionie Crasnovii gdzie jeszcze nie tak dawno chciał sprzedać teren klubu sportowego dla WORD w Rzeszowie. Dobrze, że mieszkańcy pokrzyżowali mu plany i co na to sportowcy.  Nie tak dawno również ochoczo wydał nie małe pieniądze na zespół muzyczny DISCO  POLO a brakło mu na utrzymanie gminnej strażackiej orkiestry dętej, która została rozwiązana z braku pieniędzy. Podejrzewa się, że za to od OSP Krasne otrzymał medal. Jest to przykre, ale prawdziwe, takich oto mamy działaczy, którzy widzą tylko swój interes.

Na biuletyny informacyjne, wydania specjalne i ulotki czyli na  „propagandę” wydaje się wysokie sumy pieniędzy z naszych podatków a nie ma pieniędzy na naukę bezpłatnego dodatkowego języka obcego od 4 klasy SP tak jak w gminie Miasto Rzeszów, co jest ważniejsze propaganda czy inwestycja w naukę naszych dzieci?

Proszę Państwa większość w biuletynie przedstawionych „informacji” mija się z prawdą  a to dlatego, że jak na razie nie ma ich w Wieloletnim Planie Finansowym gminy Krasne z powodu braku środków. Należy przypomnieć, że gmina ma zaciągnięty kredyt 2, 5 mln zł. a wójt jest upoważniony do zaciągnięcia kredyt w wysokości 11 mli. 600 tyś. zł. żeby dopiąć budżet gminy na już rozpoczęte inwestycje. Wobec z tego niech każdy mieszkaniec zobaczy jakie są możliwości inwestycyjne budżetu gminy Krasne a jakie są marzenia ?

Join the discussion

  1. Pingback: Jak pracuje rada gminy Krasne. | Referendum Krasne

  2. Pingback: Głosujemy 2 x na TAK | Referendum Krasne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *