Gmina Krasne do Rzeszowa

Autor: admin3

DLACZEGO MÓWIMY TAK ZA POŁĄCZENIEM Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW? BO!

DLACZEGO MÓWIMY TAK ZA POŁĄCZENIEM Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW? BO!

  • gwarantowany uchwałą Rady Miasta bonus, ok. 130 milionowy, to szansa na zrealizowanie wszystkich inwestycji w Palikówce, Strażowie, Krasnem i Malawie. Część tych pieniędzy można przeznaczyć, jako wkład własny do projektów unijnych, zwiększając w ten sposób kwotę finalną. Na tą chwile gmina Krasne jest zadłużona na ok. 15 milionów, a zadłużenie to stale rośnie. Oznacza to, że gmina Krasne nie tylko nie ma takich pieniędzy obecnie, ale także nigdy nie będzie ich mieć w przyszłości;
Czytaj więcej

Dlaczego mówimy do Rzeszowa dwa razy TAK

  1. Gwarantowany Bonus Uchwałą Nr XXII/455/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia deklaracji, wysokości ponad 100 mln. złotych na teren przyłączonych sołectw: Krasne, Malawa, Strażów i Palikówka to przyśpieszyłoby rozwój tych miejscowości o około 40 lat;
  1. Nieprawdą jest, że wzrosną podatki i opłaty, jest to gwarantowane ustawą sejmową z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) Art. 4ea. pkt. 5) po połączeniu się gmin.
Czytaj więcej

Duży Rzeszów to nasz wspólny interes

Rozmowa z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa

Rzeszów konsekwentnie stara się o kolejną zmianę granic. Jednak w ostatnich latach powiększył się ponad dwukrotnie...

To prawda, Rzeszów byt najmniejszym miastem wojewódzkim w Polsce i powiększając się o ponad 100 proc., znacznie umocnił swoją pozycję w kraju. Pamiętajmy jednak, że nadal jest niedużym, niespełna 200-tysięcznym, miastem. Niektórzy pytają, dlaczego ma być mocny i duży? Musimy popatrzeć na problem trochę szerzej i bardziej perspektywicznie. Na rozwój miasta i regionu nie możemy patrzeć przez pryzmat najbliższego roku czy dwóch. Należy spojrzeć 15, 20 lat do przodu i w tym kontekście wzmacnianie rangi miasta wojewódzkiego, które przecież oddziałuje na cały region, jest niezwykle istotne.

Czytaj więcej

Jak od 2006 roku zmieniały się przyłączone tereny

Nowe szkoły, przedszkola i żłobki

Co roku wydatki na edukację wynoszą ok. 400 mln zł. Znaczna ich część - ok. 50 mln zł - przeznaczana jest na inwestycje i remonty. 94 proc. rzeszowskich dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym ma zapewnione miejsce w miejskim przedszkolu. Nie ma również kłopotów z miejscami w żłobkach.

W ubiegłym roku miasto wybudowało nowy żłobek na os. Przybyszówka. Obecnie rozpoczęły się prace nad kolejnym, na os. Drabinianka. Rzeszów, chyba jako jedyne miasto w Polsce, nie tylko nie likwiduje szkół, ale buduje nowe.

Czytaj więcej

Gwarancja inwestycji na przyłączonych terenach

W przypadku połączenia Rzeszowa z gminą Krasne dodatkowe dochody z budżetu państwa - ponad 100 min zł - zostaną w całości przekazane na wydatki inwestycyjne na terenach dzisiejszej gminy Krasne. Mieszkańcy innych przyłączonych do Rzeszowa sołectw mogą liczyć na to, że ich potrzeby inwestycyjne będą potraktowane przez Rzeszów priorytetowo. Takie zapisy znalazły się w projekcie uchwały intencyjnej przygotowanej przez Prezydenta Rzeszowa, a skierowanej do Rady Miasta Rzeszowa.

Czytaj więcej

Rzeszów dba o wszystkie osiedla!

Rzeszów dba o wszystkie osiedla!

Każde sołectwo przyłączone do Rzeszowa staje się pełnoprawnym osiedlem, reprezentowanym przez Radę Osiedla oraz przedstawicieli w Radzie Miasta. Na nowych osiedlach natychmiast wprowadzone są standardy obowiązujące w całym mieście:

  • Oświata na wysokim poziomie, w żadnym z przyłączonych sołectw nie została zlikwidowana szkoła, istniejące obiekty oświatowe są remontowane i rozbudowywane, budowane są nowe placówki oświatowe,
Czytaj więcej

Powiększenie stolicy regionu przyniosło nam wymierne korzyści

Kazimierz Sikora, os. Słocina

Mam duże gospodarstwo, na początku obawiałem się, że po przyłączeniu będę musiał płacić większe podatki. Moje obawy okazały się jednak nieuzasadnione. W ogólnym rozrachunku płacę mniej niż wcześniej. Korzyści z przyłączenia są ogromne: młodzież zyskała nowe boiska i dom kultury, OSP dostała nowy samochód i nowoczesne wyposażenie. Czujemy się również bezpieczniej, odkąd miasto monitoruje stan wody w Młynówce.

Czytaj więcej

Miliony na przyłączonych sołectwach

Jeszcze nie tak dawno, bo w roku 2005 Rzeszów miał powierzchnię 54 km kw. i liczył 154 tys. mieszkańców. Był najmniejszym miastem wojewódzkim o największym zagęszczeniu mieszkańców na 1 km kw. Brakowało terenów pod inwestycje, pod budownictwo mieszkaniowe, czy utworzenie strefy ekonomicznej. Jedynym wyjściem było poszerzenie miasta o sąsiednie sołectwa.

Czytaj więcej

Rzeszów jest miastem sukcesu gospodarczego

Prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny w firmie PwC, która przygotowała trzeci „Raport o polskich metropoliach":

Dzięki dotychczasowemu rozwojowi miasta i powiększeniu jego obszaru Rzeszów po raz pierwszy został wzięty pod uwagę w prestiżowym opracowaniu polskich metropolii. Dokument ten trafia do największych inwestorów na świecie. To nie jest żaden ranking ani konkurs piękności miast. Nie oceniamy też władzy, nie zagłębiamy się w politykę. Przygotowaliśmy raport po to, aby wskazać silne i słabe strony metropolii. Wyniki analizy nie pozostawiają wątpliwości - Rzeszów to miasto sukcesu gospodarczego.

Czytaj więcej

Wojna na ulotki

W dniu 17.10.2016 r. w  wydaniu gazety Super Nowości ukazał się artykuł redakcji, Wojna na ulotki poniżej tekst KRASNE. Przedreferendalna atmosfera w gminie podzieliła mieszkańców Krasnego Gorąca atmosfera panuje w Krasnem, bo już w niedzielę, 23 października, odbędzie się referendum w sprawie włączenia Krasnego do Rzeszowa. Kiedy wraz z gminnym biuletynem urzędnicy rozpowszechnili ulotki „23 października idźmy do referendum – zagłosujmy 2x Nie’”, w odpowiedzi działacze grupy inicjatywnej stworzyli własne zachęcające mieszkańców do głosowania na „tak”.

Czytaj więcej