Gmina Krasne do Rzeszowa

Autor: admin3

Krasne zdecyduje czy przyłączyć się do Rzeszowa

W dniu 21.10.2016 r. o godz. 18:30 na antenie TVP3 RZESZÓW w głównym wydaniu informacyjnym Aktualności został przestawiony reportażKrasne zdecyduje czy przyłączyć się do Rzeszowa”. W podrzeszowskiej gminie Krasne trwają ostatnie przygotowania do zaplanowanego na niedzielę referendum. Mieszkańcy opowiedzą się w nim za lub przeciw połączeniu gminy z Rzeszowem. Pod wnioskiem o jego przeprowadzenie podpisało się 1200 osób. ....

Czytaj więcej

Referendum w Krasnem skłóciło mieszkańców

W dniu 21.10.2016 r. w  wydaniu gazety codziennej Super Nowości ukazał się artykuł redakcji, Referendum w Krasnem skłóciło mieszkańców poniżej tekst RZESZÓW, KRASNE. W niedzielę, 23 października, mieszkańcy gminy Krasne będą w referendum decydować o połączeniu z Rzeszowem. W Krasnem emocje sięgają zenitu, bo tylko dwa dni dzielą mieszkańców od referendum. Jego wyniki zadecydują o dalszych losach całej gminy Krasne, a także samej wsi Malawa. Kiedy zwolennicy przyłączenia oraz władze stolicy województwa przekonują, że opłaci się ono mieszkańcom Krasnego...

Czytaj więcej

Kto za to płaci. My wszyscy, bo pieniądze poszły z budżetu?

Kampania referendalna, czyli facebookowe funpage, filmiki agitujące, ale też ogrom papierowych ulotek i bannerów oraz wykorzystywanie Biuletynu Gminy Krasne do celów referendalnych. Wszystko w porządku, tylko kto za to płaci? W finansowanie kampanii za połączeniem, miasto Rzeszów się nie włącza – nie może, chce zachować umiarkowany obiektywizm. Pełne koszty tej kampanii ponoszą sami zwolennicy, bo jak mówią - inwestują w dobro mieszkańców. Kto natomiast finansuje kampanie przeciwko połączeniu?

Czytaj więcej

Wszystko jasne ulotka gminy wprowadza mieszkańców w błąd

Gmina Krasne znowu kłamie na dowód tego publikujemy wyrok Postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie sygn. akt I ns 246/16 z dnia 20.10.2016 r.

W postanowieniu I instancji Sąd orzekł, że ulotka zawiera nieprawdziwą informację, Wszystko jasne ulotka gminy wprowadza mieszkańców w błąd. Przeczytaj uzasadnienie, w uzasadnieniu racja jest po stronie wnioskodawcy. To jest i tak wielki sukces wnioskodawcy że wygrał w starciu z tak wielką instytucją jaką jest gmina. Zaznaczam że wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj więcej

DLACZEGO MÓWIMY TAK ZA POŁĄCZENIEM Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW? BO!

DLACZEGO MÓWIMY TAK ZA POŁĄCZENIEM Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW? BO!

  • gwarantowany uchwałą Rady Miasta bonus, ok. 130 milionowy, to szansa na zrealizowanie wszystkich inwestycji w Palikówce, Strażowie, Krasnem i Malawie. Część tych pieniędzy można przeznaczyć, jako wkład własny do projektów unijnych, zwiększając w ten sposób kwotę finalną. Na tą chwile gmina Krasne jest zadłużona na ok. 15 milionów, a zadłużenie to stale rośnie. Oznacza to, że gmina Krasne nie tylko nie ma takich pieniędzy obecnie, ale także nigdy nie będzie ich mieć w przyszłości;
Czytaj więcej

Dlaczego mówimy do Rzeszowa dwa razy TAK

  1. Gwarantowany Bonus Uchwałą Nr XXII/455/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia deklaracji, wysokości ponad 100 mln. złotych na teren przyłączonych sołectw: Krasne, Malawa, Strażów i Palikówka to przyśpieszyłoby rozwój tych miejscowości o około 40 lat;
  1. Nieprawdą jest, że wzrosną podatki i opłaty, jest to gwarantowane ustawą sejmową z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) Art. 4ea. pkt. 5) po połączeniu się gmin.
Czytaj więcej

Duży Rzeszów to nasz wspólny interes

Rozmowa z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa

Rzeszów konsekwentnie stara się o kolejną zmianę granic. Jednak w ostatnich latach powiększył się ponad dwukrotnie...

To prawda, Rzeszów byt najmniejszym miastem wojewódzkim w Polsce i powiększając się o ponad 100 proc., znacznie umocnił swoją pozycję w kraju. Pamiętajmy jednak, że nadal jest niedużym, niespełna 200-tysięcznym, miastem. Niektórzy pytają, dlaczego ma być mocny i duży? Musimy popatrzeć na problem trochę szerzej i bardziej perspektywicznie. Na rozwój miasta i regionu nie możemy patrzeć przez pryzmat najbliższego roku czy dwóch. Należy spojrzeć 15, 20 lat do przodu i w tym kontekście wzmacnianie rangi miasta wojewódzkiego, które przecież oddziałuje na cały region, jest niezwykle istotne.

Czytaj więcej

Jak od 2006 roku zmieniały się przyłączone tereny

Nowe szkoły, przedszkola i żłobki

Co roku wydatki na edukację wynoszą ok. 400 mln zł. Znaczna ich część - ok. 50 mln zł - przeznaczana jest na inwestycje i remonty. 94 proc. rzeszowskich dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym ma zapewnione miejsce w miejskim przedszkolu. Nie ma również kłopotów z miejscami w żłobkach.

W ubiegłym roku miasto wybudowało nowy żłobek na os. Przybyszówka. Obecnie rozpoczęły się prace nad kolejnym, na os. Drabinianka. Rzeszów, chyba jako jedyne miasto w Polsce, nie tylko nie likwiduje szkół, ale buduje nowe.

Czytaj więcej

Gwarancja inwestycji na przyłączonych terenach

W przypadku połączenia Rzeszowa z gminą Krasne dodatkowe dochody z budżetu państwa - ponad 100 min zł - zostaną w całości przekazane na wydatki inwestycyjne na terenach dzisiejszej gminy Krasne. Mieszkańcy innych przyłączonych do Rzeszowa sołectw mogą liczyć na to, że ich potrzeby inwestycyjne będą potraktowane przez Rzeszów priorytetowo. Takie zapisy znalazły się w projekcie uchwały intencyjnej przygotowanej przez Prezydenta Rzeszowa, a skierowanej do Rady Miasta Rzeszowa.

Czytaj więcej

Rzeszów dba o wszystkie osiedla!

Rzeszów dba o wszystkie osiedla!

Każde sołectwo przyłączone do Rzeszowa staje się pełnoprawnym osiedlem, reprezentowanym przez Radę Osiedla oraz przedstawicieli w Radzie Miasta. Na nowych osiedlach natychmiast wprowadzone są standardy obowiązujące w całym mieście:

  • Oświata na wysokim poziomie, w żadnym z przyłączonych sołectw nie została zlikwidowana szkoła, istniejące obiekty oświatowe są remontowane i rozbudowywane, budowane są nowe placówki oświatowe,
Czytaj więcej