Gmina Krasne do Rzeszowa

23 PAŹDZIERNIKA GŁOSUJĘ NA TAK W REFERENDUM

23 PAŹDZIERNIKA GŁOSUJĘ NA TAK W REFERENDUM

 1. Głosuję na „TAK” – bo za dobrowolne połączenia gminy Krasne z gminą miasto Rzeszów uzyskamy bonus co najmniej 100 000 000 zł dla mieszkańców naszej gminy, który gwarantowany jest uchwałą Rady Miasta.
 2. Głosuję na „TAK” – bo połączenie gminy Krasne z gminą miasta Rzeszów umożliwi mieszkańcom podział gruntu, wraz z możliwością sprzedaży, jako działki budowlane, nawet na I i II klasie gruntu, co obecnie jest niemożliwe wskutek ustawy o ochronie gruntów rolnych z dnia 1 maja 2016 r. obowiązującej na obszarach gmin wiejskich. Oznacza to, że jeżeli gmina Krasne nie połączy się z Rzeszowem nasi mieszkańcy nie będą mogli sprzedać swoich działek.
 3. Głosuję na „TAK” – bo po połączeniu grunty rolne staną się działkami budowlanymi i będziemy mieć możliwość sprzedaży naszych gruntów.
 1. Głosuję na „TAK” – bo dzięki przyłączeniu do gminy miasta Rzeszowa nasze działki zyskają na wartości.
 2. Głosuję na „TAK” – bo w gminie miasto Rzeszów podatek od gruntów nierolniczych jest o 40% tańszy.
 3. Głosuję na „TAK” – bo w gminie miasto Rzeszów podatek od powierzchni mieszkalnej jest o 6% tańszy.
 4. Głosuję na „TAK” – bo w gminie miasto Rzeszów będziemy zwolnieni z podatku od budynków gospodarczych stodół, kurników, chlewni oraz garaży, które były przeznaczone na działalność rolniczą (potwierdzone uchwałą Rady Miasta).
 5. Głosuję na „TAK” – bo z tytułu urodzenia dziecka mieszkańcy Rzeszowa mogą uzyskać nawet do 3 500 zł***, na tą kwotę składa się:
 • „rządowe becikowe” – 1 000 zł
 • świadczenie w ramach MOPS – 1 000 zł
 • dodatek od Prezydenta Rzeszowa – 1500 zł.
 1. Głosuję na „TAK” – bo w Rzeszowie są o wiele wyższe stypendia dla zdolnych uczniów, które wynoszą od 150 zł do nawet 350 zł miesięcznie.
 2. Głosuję na „TAK” – bo uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą uzyskać stypendia tylko po połączeniu z gminą miasto Rzeszów.
 3. Głosuję na „TAK” – bo gmina miasto Rzeszów zapewnia nienaruszalność dotychczasowych szkół i przedszkoli, przy jednoczesnym połączeniu sieci placówek edukacyjnych, dzięki czemu nasi nauczyciele w obecnych gimnazjach nie stracą pracy w skutek nadchodzącej reformy szkolnictwa.
 4. Głosuję na „TAK” – bo w gminie miasto Rzeszów nasze dzieci będą korzystać z dodatkowego, bezpłatnego języka obcego już od IV klasy Szkoły Podstawowej oraz z większej oferty zajęć pozalekcyjnych.
 5. Głosuję na „TAK” – bo w gminie miasto Rzeszowie, jako rodzice będziemy mogli korzystać z bezpłatnego, elektronicznego dziennika elektronicznego.
 6. Głosuję na „TAK” – bo po dobrowolnym połączeniu, gmina miasto Rzeszów wydłuży nam linie MPK do Strażowa w Malawie do Kraczkowej i Krasne do Załęża, zwiększy częstotliwość kursów, najwięcej skorzysta Strażów.
 7. Głosuję na „TAK” – bo po połączeniu z gminą miasto Rzeszów zyskamy zadaszone przystanki.
 8. Głosuję na „TAK” – bo taksówki w granicach miasta są tańsze.
 9. Głosuję na „TAK” – bo po połączeniu z gminą miasto Rzeszów będziemy mogli wybrać nazwy ulic, co ułatwi precyzyjne określenie lokalizacji m.in. służbom ratunkowym.
 10. Głosuję na „TAK” – bo miasto zapewnia oświetlenie dróg i chodników przez całą noc, a nie tylko do 24.00.
 11. Głosuję na „TAK” – bo miasto zapewnia właściwe utrzymanie dróg i chodników poprzez odśnieżanie i posypywanie w zimie, a nie tak jak jest obecnie w gminie Krasne.
 12. Głosuję na „TAK” – bo po połączeniu z gminą miasto Rzeszów powstaną nowe drogi i chodniki wraz z oświetleniem LED do naszych posesji i działek, nie w metrach jak podaje gmina, lecz w kilometrach.
 13. Głosuję na „TAK” – bo na nowo powstałych osiedlach Strażów, Palikówka, Krasne, Malawa powstaną nowe Rzeszowskie Domy Kultury, a OSP otrzyma lepsze wyposażenie i nowe pojazdy, a orkiestra dęta nie będzie zlikwidowana, jak to się stało za tej władzy.
 14. Głosuję na „TAK” – bo na swój wniosek przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy miasto Rzeszów jest zwolniony przez 5 lat z podatku od posiadania samochodów ciężarowych i innych środków transportowych.

Join the discussion

 1. Pingback: Władza to my – mieszkańcy. A my mamy swoje zdanie, na nic całe zastraszanie! | Referendum Krasne

 2. Pingback: Nie odnaleziono żądanej strony dla frazy Jak-pracuje-rada-gminy-krasne

 3. Pingback: Głosujemy 2 x na TAK | Referendum Krasne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *